Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Florida Spa Association, Key Largo, Fl (USA)

Ημερομηνία: 29.08.2022

Healing Summit, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: 03.-04.09. 2022

Spa Life Ireland, Ballymena (N.-Ireland)

Ημερομηνία: 12.-14.09.2022

Kosmetik Business Weekend, Much (Germany)

Ημερομηνία: 23. – 25.09. 2022

SpaCamp, Wilhelmshaven (Germany)

Ημερομηνία: 26.-28.09.2022

Beauty Forum Munich (Germany)

Ημερομηνία: 01.-02.10.2022
Περίπτερο: E04/F11
Αίθουσα: B1

Interbad, Stuttgart (Germany)

Ημερομηνία: 25. – 28.10.2022
Περίπτερο: tba

Global Wellness Summit, Tel Aviv (Israel)

Ημερομηνία: 31.10.-03.11.2022

Florida Spa Association, Miami Beach, Fl (USA)

Ημερομηνία: 16.11.2022

SpaLife Compact, Hamburg (Germany)

Ημερομηνία: 28.-29.11.2022

Forbes Travel Guide, The Luxury Summit, Las Vegas (USA)

Ημερομηνία: 01.-02.03.2023