Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Cosmoprof, Bologna (Italy)

Ημερομηνία: 16.-18.03.2023
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Beauty, Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 31.03. – 02.04.2023
Περίπτερο: A60
Αίθουσα: 10

FIBO, Cologne (Germany)

Ημερομηνία: 13.-16.04.2023
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Spa Life UK, Costswold Waterpark (UK)

Ημερομηνία: 02.-04.07.2023

Spa Life Ireland, County of Cork (N.-Ireland)

Ημερομηνία: 10.-12.09.2023

Beauty Forum Munich (Germany)

Ημερομηνία: 28.-29.10.2023
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba