Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Beauty Trade Special, Utrecht (Netherlands)

Ημερομηνία: 12.-14.06.2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Interbad Stuttgart (Germany)

Ημερομηνία: 21. – 24.09.2021
Περίπτερο: tba

Healing Summit, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: PLANNED FOR EARLY OCTOBER 2021

Estetika, Brussels (Belgium)

Ημερομηνία: 09.-11.10.2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Professional Beauty / World Spa & Wellness Convention, London (UK)

Ημερομηνία: 17.-18.10.2021
Περίπτερο: tba

Beauty Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 04. – 06.03. 2022
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Cosmoprof Bologna (Italy)

Ημερομηνία: 10.-14.03. 2022
Περίπτερο: tba

Menu