Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Estetika, Brussels (Belgium)

Ημερομηνία: 20.-23.03.2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Beauty Trade Special, Utrecht (Netherlands)

Ημερομηνία: 10.-12.04.2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Healing Summit, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: 11.-12.05.2021

Forum HOTel & SPA, Paris (France)

Ημερομηνία: 27.05.2021

Cosmoprof Bologna (Italy)

Ημερομηνία: 27.-31.05. 2021
Περίπτερο: tba

Beauty Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 28. – 30.05. 2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Interbad Stuttgart (Germany)

Ημερομηνία: 21. – 24.09.2021
Περίπτερο: tba

Professional Beauty / World Spa & Wellness Convention, London (UK)

Ημερομηνία: 17.-18.10.2021
Περίπτερο: tba

Menu