Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Cosmetica Hannover (Germany)

Ημερομηνία: 31.08.-01.09.2019
Περίπτερο: C 510
Αίθουσα: 19/20

ISPA Las Vegas (USA)

Ημερομηνία: 11.-13.09.2019
Περίπτερο: 660

The Hotel Show Dubai (U.A.E.)

Ημερομηνία: 17.-19.09.2019
Περίπτερο: C231
Αίθουσα: 5

Beauty Trade Festival, Utrecht (Netherlands)

Ημερομηνία: 28.-30.09.2019
Περίπτερο: tba

FUSS, Kassel (Germany)

Ημερομηνία: 11.-12.10.2019
Περίπτερο: tba

Global Wellness Summit (Hong Kong)

Ημερομηνία: 15.-17.10.2019

Professional Beauty Ireland, Dublin

Ημερομηνία: 20.-21.10.2019
Περίπτερο: tba

Beauty Forum Munich (Germany)

Ημερομηνία: 26.-27.10.2019
Περίπτερο: tba

Spa Life Birmingham (UK)

Ημερομηνία: 10.-12.11.2019

Cosmetica Berlin (Germany)

Ημερομηνία: 16.11.-17.11.2019
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Medica Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 18.-21.11.2019
Περίπτερο: P37
Αίθουσα: 05

Menu