Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

SPATEC Spring, Miami (USA)

Ημερομηνία: 16.-19.08.2020

Beautyworld Middle East (Dubai)

Ημερομηνία: 17.-19.08.2020
Περίπτερο: tba

Spa Life Germany

Ημερομηνία: 07.-09.09.2020

Spa Life Ireland

Ημερομηνία: 14.-16.09.2020

Beauty Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 18.-20.09.2020
Περίπτερο: A76
Αίθουσα: 10

Beauty Trade Special, Utrecht (Netherlands)

Ημερομηνία: 19.-21.09.2020
Περίπτερο: D150
Αίθουσα: 11

Les Nouvelles Esthétiques, Paris (France)

Ημερομηνία: 03.-05.10.20
Περίπτερο: 80
Αίθουσα: 5.2

Estetika, Brussels (Belgium)

Ημερομηνία: 03.-05.10.2020
Περίπτερο: 4/261
Αίθουσα: 4

Professional Beauty / World Spa & Wellness Convention, London (UK)

Ημερομηνία: 11.-12.10.2020
Περίπτερο: B51

ISPA (National Harbor, MD, USA)

Ημερομηνία: 14.-16.10.2020
Περίπτερο: tba

Healing Summit, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: 19.-20.10.2020

SPATEC Europe, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: 20.-23.10.20

Beauty Forum Munich (Germany)

Ημερομηνία: 24.-25.10.2020
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Beauty Forum Paris (France)

Ημερομηνία: 25.-26.10.2020
Περίπτερο: tba

Interbad Stuttgart (Germany)

Ημερομηνία: 27.-30.10.2020
Περίπτερο: tba

Spa Life UK

Ημερομηνία: 08.-10.11.2020

Global Wellness Summit (Tel Aviv)

Ημερομηνία: 10.-13.11.2020

Medica Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 16.-19.11.2020
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Cosmoprof Bologna (Italy)

Ημερομηνία: Spring 2021
Περίπτερο: tba

Forum HOTel & SPA, Paris (France)

Ημερομηνία: 27.05.2021

Menu