Εμπορικές εκθέσεις Gharieni

Επισκεφτείτε μας στο περίπτερό μας!

Estetika, Brussels (Belgium)

Ημερομηνία: 09.-11.10.2021
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Professional Beauty / World Spa & Wellness Convention, London (UK)

Ημερομηνία: 17.-18.10.2021
Περίπτερο: V64

Beauty Forum München (Germany)

Ημερομηνία: 30. – 31.10. 2021
Περίπτερο: E04/F11
Αίθουσα: B1

Global Wellness Summit (Boston, Massachusetts, USA)

Ημερομηνία: 30.11.-03.12.2021

Beauty Düsseldorf (Germany)

Ημερομηνία: 04. – 06.03. 2022
Περίπτερο: tba
Αίθουσα: tba

Cosmoprof Bologna (Italy)

Ημερομηνία: 10.-14.03. 2022
Περίπτερο: tba

ISPA (LAS VEGAS, USA)

Ημερομηνία: 02.-04.05.2022
Περίπτερο: tba

Healing Summit, Algarve (Portugal)

Ημερομηνία: Προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2022

Interbad Stuttgart (Germany)

Ημερομηνία: October 2022
Περίπτερο: tba

Menu