Κατεβάστε καταλόγους, περιοδικά και φυλλάδια

Εδώ θα βρείτε όλα μας τα έντυπα σε μορφή PDF.

Κατάλογοι Gharieni

(Κάντε απλώς κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε το αρχείο PDF)

Κατάλογος Spa, Beauty & Wellness 2023/24

Κατάλογος Medical, Feet & Care 2022

Hair and Beauty Salon furniture

Διαφημιστικά έντυπα & φυλλάδια Gharieni

(Κάντε απλώς κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε το αρχείο PDF)

Gharieni Aurasens

Gharieni Satori

MLX i3Dome

Gharieni Celliss

Gharieni 601

Cooperation with VOYA

MLX Quartz

Gharieni Welnamis

MO1 Evo

PediSpa

WellMassage4D

Gharieni Image Flyer 2022

Augmented Massage

Διεθνές περιοδικό Gharieni

(Κάντε απλώς κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε το αρχείο PDF)

Διεθνές περιοδικό 01/23

Διεθνές περιοδικό 01/22

Διεθνές περιοδικό 01/21

Διεθνές περιοδικό 01/20

Διεθνές περιοδικό 01/19

Διεθνές περιοδικό 2018