Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Gharieni

Αν θα θέλατε να εργαστείτε στην Gharieni, στείλτε απλώς ένα email και μιλήστε μας για τις επιδιώξεις σας και για τις δεξιότητές σας.
Οι καλύτερες ευκαιρίες ξεκινούν πάντα με μια προσπάθεια.

jobs@gharieni.com