ΕΞΥΠΝΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ GHARIENI

Ψηφιακό χειριστήριο τραπεζιού

Με την αυτοματοποιημένη διεπαφή χρήστη Smart-Remote, μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες επιλεγμένων τραπεζιών θεραπείας μέσω ενός tablet. Αυτή η καινοτομία σάς επιτρέπει να εργάζεστε πιο γρήγορα και διαισθητικά.

Το Smart-Remote της Gharieni μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο όλων των ρυθμίσεων, όπως ο έλεγχος θερμοκρασίας του συστήματος θέρμανσης «Smart-Thermo», η ρύθμιση των θέσεων θεραπείας, η αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο και η ρύθμιση των μασάζ δονήσεων.

Εξοπλίστε το επόμενο τραπέζι σας από την Gharieni με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας!

Menu